தல வரிசை
 
விழுப்புரம் மாவட்டம்
44. தேவனூர் 49. திருவெண்ணைநல்லூர்
45. மயிலம் 50. திருத்துறையூர்
46. திருவக்கரை 51. திருநாவலூர்
47. திருவாமாத்தூர் 52. வடுகூர் (பாண்டிச்சேரி)
48. திருக்கோவிலூர்  

 
 
© 2006 www.templeyatra.com - All Rights Reserved.
Designed by www.templeyatra.com