தல வரிசை
 
கரூர் மாவட்டம்
143. தென்கடம்பந்துறை (குளித்தலை) 146. நெருவூர் (நெரூர்)
144. இரத்தினகிரி (திருவாட்போக்கி) 147. புகழிமலை (வேலாயுதம் பாளையம்)
145. கருவூர் (கரூர்) 148. திருவெஞ்சமாக்கூடல்

 
 
© 2006 www.templeyatra.com - All Rights Reserved.
Designed by www.templeyatra.com