தல வரிசை
 
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்
16. காஞ்சிபுரம் 22. உத்திரமேரூர்
17. மாடம்பாக்கம் 23. விசுவை (விசூர்)
18. கோடைநகர் (வல்லக்கோட்டை) 24. மதுராந்தகம்
19. திருப்போரூர் 25. வடதிருச்சிற்றம்பலம் (புலிப்பரக்கோயில்)
20. திருக்கழுக்குன்றம் 26. வளவாபுரி (செய்யூர்)
21. வேலூர் (இளையனார் வேலூர்) 27. பேறைநகர் (பெரும்பேர் கண்டிகை)

 
 
© 2006 www.templeyatra.com - All Rights Reserved.
Designed by www.templeyatra.com