தல வரிசை
 
நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்
68. சீர்காழி 79. வழுவூர்
69. மாதானை 80. ஆக்கூர் (தான்தோன்றி)
70. திருமயேந்திரபள்ளி 81. திருக்கடவூர்
71. வைத்தீஸ்வரன் கோயில் 82. திருவிடைக்கழி
72. வாகைமாநகர் (திருவாளபுத்தூர்) 83. திருநள்ளாறு (பாண்டிச்சேரி)
73. திருப்பழமன்னிபடிக்கரை (இலுப்பைப்பட்டு) 84. நாகப்பட்டினம்
74. கரியவனகர் (கொண்டல்) 85. சிக்கல்
75. சிகண்டியூர் (மயிலாடுதுறை) 86. திருவலிவலம்
76. திருத்துருத்தி (குத்தாலம்) 87. எட்டுக்குடி
77. பந்தணைநல்லூர் 88. வேதாரண்யம்
78. திருவாவடுதுறை 89. கோடிக்குழகர் (கோடியக்கரை)

 
 
© 2006 www.templeyatra.com - All Rights Reserved.
Designed by www.templeyatra.com