தல வரிசை
 
தஞ்சாவூர் மாவட்டம்
105. திருப்பனந்தாள் 117. பழையாறை
106. மருத்துவக்குடி 118. திருநல்லூர்
107. திருவிடைமருதூர் 119. வடகுரங்காடுதுறை
108. திருபுவனம் 120. திருச்சக்கரப்பள்ளி
109. திருநாகேஸ்வரம் 121. காவளூர்
110. கும்பகோணம் 122. பெரும்புலியூர்
111. பெரியமடம் (கும்பகோணம்) 123. திருவையாறு
112. சிவபுரம் 124. ஏழு திருப்பதி (சப்தஸ்தான தலங்கள்)
113. கொட்டையூர் 125. திருப்பூந்துருத்தி
114. சுவாமிமலை 126. திருநெய்த்தானம் (தில்லைஸ்தானம்)
115. திருவலஞ்சுழி 127. தஞ்சாவூர்
116. திருச்சத்திமுற்றம்  

 
 
© 2006 www.templeyatra.com - All Rights Reserved.
Designed by www.templeyatra.com