தல வரிசை
 
திருநெல்வேலி மாவட்டம்
189. ஆய்க்குடி 192. பொதிகைமலை (பாபநாசம்)
190. இலஞ்சி 193. ஸ்ரீபுருஷமங்கை (நாங்குநேரி)
191. குற்றாலம் 194. வள்ளியூர்

 
 
© 2006 www.templeyatra.com - All Rights Reserved.
Designed by www.templeyatra.com