தல வரிசை
 
ஆந்திரப் பிரதேசம்
197. வட விஜயபுரம் (விஜயவாடா) 199. திருவேங்கடம் (திருப்பதி)
198. திருமலை (ஸ்ரீசைலம்) 200. காளஹஸ்தி

 
 
© 2006 www.templeyatra.com - All Rights Reserved.
Designed by www.templeyatra.com