தல வரிசை
 
புதுக்கோட்டை மாவட்டம்
140. விராலிமலை 142. திருப்புனவாயில்
141. திருப்பெருந்துறை (ஆவுடையார் கோயில்)  

 
 
© 2006 www.templeyatra.com - All Rights Reserved.
Designed by www.templeyatra.com