தல வரிசை
 
நாமக்கல் மாவட்டம்
149. இராஜபுரம் (ராசிபுரம்) 151. திருச்செங்கோடு
150. அலைவாய்மலை 152. கொல்லிமலை

 
 
© 2006 www.templeyatra.com - All Rights Reserved.
Designed by www.templeyatra.com