தல வரிசை
 
திருநாவுக்கரசர் தேவாரம்
நான்காம் திருமுறை
 • ஆருயிர் திருவிருத்தம்
 • திருக்குருக்கை
 • சிதம்பரம்
 • திருமாற்பேறு (திருமால்பூர்)
 • தசபுராணம்
 • திருநாகேஸ்வரம்
 • திருக்கயிலாயம்
 • திருநல்லூர்
 • காஞ்சிபுரம்
 • திருநனிபள்ளி
 • குறைந்த திருநேரிசை
 • திருநெய்த்தானம்
 • மதுரை
 • திருப்பாதிரிப்புலியூர்
 • திருநாகைக்காரோணம் (நாகப்பட்டிணம்)
 • திருப்பயற்றூர்
 • நமச்சிவாயப் பதிகம்
 • திருப்பழனம்
 • நெஞ்சம் நினைந்தவரே
 • திருப்பெருவேளூர்
 • பாவநாச திருப்பதிகம்
 • திருப்பூந்துருத்தி
 • பசுபதி திருவிருத்தம்
 • திருப்புகலூர்
 • இராமேஸ்வரம்
 • திருச்சாய்க்காடு
 • சரக்கறை திருவிருத்தம்
 • திருச்செம்பொன்பள்ளி (செம்பனார் கோயில்)
 • சீர்காழி
 • திருத்தூங்காணைமாடம் (பெண்ணாடம்)
 • சிவனெனும் ஓசை
 • திருத்துருத்தி (குத்தாலம்)
 • ஸ்ரீசைலம்
 • திருவதிகை
 • தனி - திருநேரிசை
 • திருவாவடுதுறை
 • திருஅங்கமாலை
 • திருவையாறு
 • திருஆப்பாடி
 • திருவலம்புரம்
 • திருஅவளிவநல்லூர்
 • திருவாலங்காடு
 • திருச்சத்திமுற்றம்
 • திருவண்ணாமலை
 • திருச்சேறை
 • திருவாரூர்
 • திருச்சோற்றுத்துறை
 • திருவாரூர் அரநெறி
 • திருக்கச்சி மேற்றளி
 • திருவேதிக்குடி
 • திருக்கடவூர்
 • திருவீழிமிழலை
 • திருக்கண்டியூர்
 • திருவிடைமருதூர்
 • திருக்கழிப்பாலை
 • திருஇன்னம்பர்
 • திருக்கெடிலவாணர்
 • திருவொற்றியூர்
 • திருக்கோடிக்கா
 • திருமறைக்காடு (வேதாரண்யம்)
 • திருக்கொண்டீஸ்வரம்
 • விடந்தீர்த்தத் திருப்பதிகம்
 • திருக்கோவிலூர்
 •  

   
  திருமுறை