தல வரிசை
 
திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம்
இரண்டாம் திருமுறை
 • அகத்தியான்பள்ளி
 • திருமறைக்காடு (வேதாரண்யம்)
 • அறையணிநல்லூர் (அரகண்ட நல்லூர்)
 • திருமருகல்
 • இரும்பை மாகாளம்
 • திருமழபாடி
 • காஞ்சிபுரம்
 • திருமீயச்சூர்
 • கரூர் ஆனிலை
 • திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்)
 • கொடுமுடி
 • திருமுல்லைவாயில்
 • கோளறு பதிகம்
 • திருநாகேஸ்வரம்
 • குற்றாலம்
 • திருநள்ளாறு
 • மதுரை
 • திருநல்லூர்
 • திருமயிலை
 • திருநல்லூர் மயானம்
 • திருநாகைக்காரோணம் (நாகப்பட்டிணம்)
 • திருநணா (பவானி)
 • க்ஷேத்திரக்கோவை
 • திருநனிபள்ளி
 • சிக்கல்
 • திருநாரையூர்
 • சீர்காழி
 • திருநெல்லிக்கா
 • ஸ்ரீவாஞ்சியம்
 • திருநெல்வாயில் (சிவபுரி)
 • தேரழுந்தூர்
 • திருநெல்வாயில் அரத்துறை
 • திலதைப்பதி
 • திருப்பாசூர்
 • ஆக்கூர்
 • திருப்பாதிரிப்புலியூர்
 • திருஅம்பர் மாகாளம்
 • திருப்பழுவூர்
 • அனேகதங்காவதம்
 • திருப்பெரும்புலியூர்
 • திருஅரிசிலி (ஒழிந்தியாப்பட்டு)
 • திருப்பூந்தராய்
 • திருஅரிசிற்கரைபுதூர்
 • திருப்புகலூர்
 • திருச்சாய்க்காடு
 • திருப்புகலூர் வர்த்தமானீஸ்வரம்
 • திருஇந்திரநீலப்பருப்பதம்
 • திருப்புறம்பியம்
 • திருஇரும்பூளை (ஆலங்குடி)
 • திருப்புறவார் பனங்காட்டூர் (பனையபுரம்)
 • திருக்கடம்பூர்
 • திருத்தலைச்சங்காடு
 • திருக்கடவூர் மயானம்
 • திருத்தெளிச்சேரி
 • திருக்கடிக்குளம்
 • திருத்தெங்கூர்
 • திருக்கச்சினம்
 • திருத்தேவூர்
 • திருக்களர்
 • திருத்துருத்தி (குத்தாலம்)
 • திருக்காறாயில் (திருக்கரவாசல்)
 • திருவாடனை
 • திருக்கருப்பறியலூர் (தலைஞாயிறு)
 • திருவாய்மூர்
 • திருக்கழிப்பாலை
 • திருவையாறு
 • திருக்கேதீஸ்வரம்
 • திருவலஞ்சுழி
 • திருக்கேதாரம் (கேதார்நாத்)
 • திருவாழ்கொளிபுத்தூர் (திருவாளொளிபுத்தூர்)
 • திருக்கீழ்வேளூர்
 • திருவாமாத்தூர்
 • திருக்கோடிக்கா
 • திருவானைக்கா
 • திருக்கோட்டாறு
 • திருவான்மியூர்
 • திருக்கோட்டூர்
 • திருவாரூர்
 • திருக்கோவிலூர்
 • திருவெண்காடு
 • திருக்கோழம்பம்
 • திருவெண்ணியூர்
 • திருக்குடவாயில் (குடவாசல்)
 • திருவிடைமருதூர்
 • குரங்காடுதுறை
 • திருவிளநகர்
 • திருமணஞ்சேரி
 • திருவிற்குடி
 • திருமாந்துறை
 • திருமூக்கிச்சரம் (உறையூர்)
 • திருமங்கலக்குடி
 • வைத்தீஸ்வரன் கோயில்

 •  
  திருமுறை
   
  © 2006 www.templeyatra.com - All Rights Reserved.
  Designed by www.templeyatra.com