தல வரிசை
 
பாண்டிய நாடு
41. திருக்குறுங்குடி 50. திருக்குருகூர் (ஆழ்வார் திருநகரி)
42. திருச்சிரீவரமங்கை (வானமாமலை) 51. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்
43. ஸ்ரீவைகுண்டம் 52. திருத்தண்கால்
44. திருவரகுணமங்கை 53. திருக்கூடல் (மதுரை)
45. திருப்புளிங்குடி 54. திருமாலிருஞ்சோலை (அழகர் கோயில்)
46. திருத்தொலைவில்லி மங்கலம் (இரட்டைத் திருப்பதி) 55. திருமோகூர்
47. திருக்குளந்தை 56. திருக்கோஷ்டியூர்
48. திருக்கோளூர் 57. திருப்புல்லாணி (தர்ப்பசயனம்)
49. திருப்பேரை 58. திருமயம்

 
நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம்
 
© 2006 www.templeyatra.com - All Rights Reserved.
Designed by www.templeyatra.com