தல வரிசை
 
சோழ நாடு
1. ஸ்ரீரங்கம் 21. திருநந்திபுர விண்ணகரம்
2. திருக்கோழி (உறையூர்) 22. திருவெள்ளியங்குடி
3. கரம்பனூர் (உத்தமர் கோயில்) 23. தேரழுந்தூர்
4. திருவெள்ளறை 24. திருச்சிறுபுலியூர்
5. திருஅன்பில் 25. தலைச்சங்க நாண்மதியம்
6. திருப்பேர்நகர் 26. திருஇந்தளூர்
7. திருக்கண்டியூர் 27. திருக்காவளம்பாடி
8. திருக்கூடலூர் 28. திருக்காழிச்சீராம விண்ணகரம் (சீர்காழி)
9. திருக்கவித்தலம் 29. திருஅரிமேய விண்ணகரம்
10. திருப்புள்ளம்பூதங்குடி 30. திருவண்புருடோத்தமம்
11. திருஆதனூர் 31. திருச்செம்பொன்சேய் கோயில்
12. திருக்குடந்தை (கும்பகோணம்) 32. திருமணிமாடக்கோயில்
13. திருவிண்ணகரம் (உப்பிலியப்பன் கோயில்) 33. திருவைகுந்த விண்ணகரம்
14. திருநாரையூர் (நாச்சியார் கோயில்) 34. திருவாலி-திருநகரி
15. திருச்சேறை 35. திருத்தேவனார்தொகை
16. திருக்கண்ணமங்கை 36. திருத்தெற்றியம்பலம்
17. திருக்கண்ணபுரம் 37. திருமாணிக்கூடம்
18. திருக்கண்ணங்குடி 38. திருவெள்ளக்குளம்
19. திருநாகை (நாகப்பட்டினம்) 39. திருப்பார்த்தன்பள்ளி
20. தஞ்சாவூர் 40. திருச்சித்ரக்கூடம் (சிதம்பரம்)

 
நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம்
 
© 2006 www.templeyatra.com - All Rights Reserved.
Designed by www.templeyatra.com